Møde- og kursusfacilitering

- kommentarer fra deltagerne

 

Facilitering af seminar

I april 2007 ledede Berrit Kvorning et 3-dages seminar i Sverige for personalet på Teater Kaleidoskop. En måned forinden var hun tovholder og ordstyrer på en evalueringsdag for samme gruppe. Ønskerne til turen var mange: Lige fra at tale om overordnede visioner og drømme for teatrets fremtid, til detaljesnak om den daglige arbejdsgang og ansvarsfordelingen blandt de ansatte.

Kvorning lavede et oplæg til hele turen, komplet med måltider og arbejdsdeling. Hendes styring af forløbet gjorde, at det blev et meget produktivt seminar. Hun lavede en god deling mellem individuelle, gruppebaserede og fælles brainstormseancer, som gjorde at vi fik sat en dagsorden ud fra vores egen prioritering.

Kvorning balancerede fint mellem stram styring og åbenhed overfor forslag fra gruppen. Der blev skabt et forum, hvor samtalerne om teatrets fremtid kørte konstant, også under dagens pauser og aftenens fester. Hun udviste fin indfølingsevne og medvirkede til, at alle blev hørt. Seminaret gjorde, at ti meget forskellige mennesker fik formuleret både individuelle og fælles ønsker for Kaleidoskops fremtid.

TEATER KALEIDOSKOP