Specialisten og Den gode Historie – sælg dig selv og din idé
 

Kommentarer fra deltagerne:

 

Rasmus Hedebo, musiker - Tak for et dejligt og meget intensivt kursus. Det at høre historien fra en journalists synspunkt satte mange tanker i gang og er helt sikkert noget jeg kan (og vil) bruge fremover. Det er skønt med den slags "hands-on" oplevelser, hvor der er afregning ved kasse 1.

 

Donna Isabella Caroline Sundbo, Ph.d.-studerende - Tusind tak for jeres kursus i går, det var fantastisk at lære så meget på kun en enkelt dag. Og jeg føler, at dette er noget jeg får nytte af i lang tid fremover. Faktisk synes jeg, mange andre forskere end mig kunne have godt af det kursus.

 

Anne Kirstine Rosentoft, bygningskonstruktør - værktøjerne I introducerede os til var meget anvendelige og vedkommende og endelig fik jeg repeteret, hvor vigtigt det er at øve sig på kommende begivenheder.

 

Nicolai Berthelsen, producer - Rigtig konstruktiv, lærerig og ikke mindst udbytterig dag. Jeg fik konkrete brugbare værktøjer som kan anvendes i mange arbejdsrelaterede situationer. Værktøjerne blev præsenteret og samtidigt også efterprøvet. God vekselvirkning imellem introduktion af teori og herefter praktisk anvendelse af samme teori.

 

Tina Lehman Jensen, projektleder - Har helt sikkert givet anledning til refleksion over egen fremtoning og præsentation, samt værktøjer og virkemidler til håndtering heraf.